Ketchum Ltd / Booking.coms vilkår og betingelser for konkurrencen

1. Konkurrencen arrangeres af Ketchum Limited, der er registreret på adressen Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 0SW (“Ketchum.com”, “vi”, “vores” og “os”) og agerer på vegne af dets kunde, Booking.com, der er registreret på adressen Herengracht 597, Amsterdam, 1017 CE, Nederlandene

2. Konkurrencen er åben for folk bosiddende i USA, Canada, Brasilien, Storbritannien, Nederlandene, Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland, Rusland, Kroatien, Belgien, Danmark, Sverige, Kina, Japan, Thailand, Australien og New Zealand.

3. Deltagere (også omtalt som “dig” og “din/dit”) har været gæst på et overnatningssted booket gennem Booking.com. Deltagere har besøgt et eller flere overnatningssteder med et barn eller flere børn (mellem 5 og 15 år). Konkurrencen drejer sig om at udfylde et spørgeskema om en rejseanmeldelse.

4. Deltagere i denne konkurrence skal deltage i undersøgelsen på vegne af deres barn, der har akkompagneret deltageren på en rejse, som indikeret ovenfor. Ethvert barn der indsender sin anmeldelse skal have skriftlig tilladelse på forhånd fra dennes mor og/eller far eller en værge for at det indsendte er gyldigt.

5. Enhver der har professionelle forbindelser til Ketchum Limited eller Booking.com (f.eks. ansatte), dets forretningspartnere eller dets repræsentative agenter (inklusive nære familiemedlemmer (f.eks. ægtefælle, forælder, børn, søskende og deres respektive ægtefæller, uanset hvor de bor) eller personer der bor i samme husstand med enhver af de ovennævnte, uanset om de er beslægtede eller ej) er ekskluderede fra at deltage i konkurrencen.

6. Ved at deltage i konkurrencen giver du Ketchum og Booking.com rettighed (og hermed tilladelse og licens til verden over, uden afgift, ubegrænset, uigenkaldeligt, ubetinget og på ubestemt tid) til at bruge, vise, anvende, inkludere og fremhæve bidragets indhold til (online/offline) markedsføring, promovering og andre PR-formål (uanset om det er på Booking.coms website eller enhver anden tredjepartsplatform). I den udstrækning det er tilladt ifølge loven skal hver deltager i konkurrencen hermed overdrage, overføre og frembringe sin(e) (intellektuelle ejendom) rettigheder, interesser og titel til bidragets indhold uden omkostninger for Ketchum og Booking.com.

7. Konkurrencens slutdato er midnat d. 26. september 2016 (“Slutdato”). Efter slutdatoen vil indsendte bidrag ikke være kvalificerede.

8. Ketchum Limited tager ikke ansvar for ulovlige, upassende eller krænkende bidrag.

9. Konkurrencen er begrænset til ét bidrag for hver deltager. Der er kun én præmie. Ingen deltager må eller kan vinde mere end én præmie.

10. Vinderen vil blive udvalgt ved en tilfældig lodtrækning blandt alle kvalificerede bidrag som er modtaget inden slutdatoen.

11. Præmien er en familieferie for det samlede beløb på 5.000 EUR (femtusinde euro), inklusive skatter, afgifter og gebyrer, som kan bruges på et (1) overnatningssted og transport hertil/-fra kun i forbindelse med ankomst/udtjekning. Præmien kan ikke bruges på andre udgifter, såsom forsikring, mad- eller drikkevarer, faciliteter, gaver osv. Det valgte overnatningssted skal være tilgængelig på Booking.com. Transport til/fra overnatningsstedet ved ankomst/udtjekning kan inkluderes i præmien, forudsat at det samlede beløb ikke overstiger 5.000 EUR (inkl. skatter, afgifter og gebyrer). Valget af præmien skal godkendes (hvis den ikke er foretaget) af deltageren og skal indsendes til Ketchum Limited, som derefter vil arrangere booking og betaling (op til et maksimum på 5.000 EUR (inkl. skatter, afgifter og gebyrer)).

12. Præmien skal bruges på én tur og skal finde sted mellem d. 1. november 2016 og d. 1. april 2017.

13. Vinderen vil få besked via e-mail senest en (1) uge efter slutdatoen. Vinderen skal bekræfte denne besked senest en (1) uge efter at have modtaget en sådan besked ved at sende en e-mail til lon-globalbooking@ketchum.com. Hvis ikke vedkommende bekræfter modtagelsen af beskeden, kan det resultere i at vinderen mister retten til præmien.

14. Hvis ikke vedkommende bekræfter modtagelsen af beskeden, vil det blive opfattet som en forspildt chance, og der vil blive lavet en ny lodtrækning. Vi har ikke nogen erstatningspligt over for vinderen i et sådan tilfælde.

15. Præmien kan ikke overføres/tildeles til andre, og der tilbydes ikke nogen kontanter eller andre alternativer.

16. Ved at acceptere præmien bekræfter, godkender og accepterer vinderen:

I. disse vilkår og betingelser for konkurrencen;II. at Booking.com må offentliggøre det vindende bidrags indhold både på tryk og online, inklusive på deres website, app og sociale medier;III. at Booking.com må ændre eller redigere bidragets indhold, hvis de finder det hensigtsmæssigt at gøre det;IV. at alle personlige oplysninger indsendt af deltageren kun vil blive brugt til at administrere konkurrencen og ikke vil blive offentliggjort eller videregivet til tredjeparter uden eksplicit tilladelse fra deltageren.

17. Ved at deltage i denne konkurrence forudsættes det, at du har accepteret disse vilkår og betingelser for konkurrencen.

18. Alle bidrag skal foretages i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for konkurrencen. Vores beslutninger i forhold til alle sager om konkurrencen er endelige, og der vil ikke være nogen korrespondance mht. samtlige konkurrencebeslutninger.

19. Ketchum Limited forbeholder sig reten til at aflyse denne konkurrence uden varsel når som helst, hvis de finder det hensigtsmæssigt at gøre det, udelukkende efter skøn af Ketchum Limited eller hvor begivenheder uden for deres kontrol forhindrer korrekt administration af konkurrencen.

Hvis der opstår nogen konflikter mellem disse vilkår og betingelser og reglerne og/eller specifikke udtryk på denne side der relaterer dit specifik materiale, så er det sidstnævnte der gælder.

Disse vilkår og betingelser vil blive reguleret og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien.

ALLE POTENTIELLE VINDENDE BIDRAG SKAL VERIFICERES AF KETCHUM LIMITED, HVIS BESLUTNINGER ER ENDELIGE OG BINDENDE. EN DELTAGER ER IKKE VINDER AF NOGEN PRÆMIER MEDMINDRE OG FØR DELTAGERENS KVALIFICERING OG DET POTENTIELLE VINDENDE BIDRAG ER BLEVET VERIFICERET, AT ALLE NØDVENDIGE DOKUMENTER ER BLEVET RETURNERET OG DELTAGEREN ER BLEVET KONTAKTET OM AT VERIFICERINGEN ER FULDFØRT. ETHVERT BIDRAG DER FOREKOMMER EFTER AT SYSTEMET AF EN ELLER ANDEN GRUND HAR FEJLET, VURDERES SOM ET MANGELFULDT BIDRAG, VIL BLIVE ANNULLERET OG BLIVER IKKE GODTAGET.