Ketchum Ltd / Booking.com Algemene Wedstrijdvoorwaarden

1. De promotor van deze wedstrijd is Ketchum Limited, waarvan het geregistreerde kantoor zich bevindt op Bankside 3, 90 Southwark Street, Londen, SE1 0SW ( "Ketchum.com", "wij", "onze" en "ons"), handelt namens zijn klant Booking.com, waarvan de het geregistreerde kantoor zich bevindt op de Herengracht 597, Amsterdam, 1017 CE, Nederland

2. De wedstrijd staat open voor inwoners van de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Rusland, Kroatië, België, Denemarken, Zweden, China, Japan, Thailand, Australië en Nieuw-Zeeland.

3. Deelnemers (ook aangeduid als "u" en "uw") zijn een gast geweest in een accommodatie die geboekt is op Booking.com. Deelnemers hebben de accommodatie(s) bezocht met één of meerdere kinderen (in de leeftijd tussen de 5-15 jaar). De wedstrijd heeft betrekking op het invullen van een reisbeoordeling in de vorm van een enquête.

4. Deelnemers van deze wedstrijd zullen deelnemen aan het onderzoek namens hun kind die de deelnemer heeft vergezeld op een reis zoals hierboven aangegeven. Elk kind dat zijn/haar beoordeling instuurt, dient hier voorafgaande schriftelijke toestemming van zijn/haar ouder(s) of voogd (en) voor te krijgen om een in aanmerking te komen voor een geldige inzending.

5. Iedereen die zakelijk/professioneel verbonden is met Ketchum Limited of Booking.com (bijvoorbeeld werknemers), zakenpartners of vertegenwoordigende agentschappen (met inbegrip van directe familieleden (bijv een partner, ouder, kind, broer of zus en hun respectievelijke echtgenoten, ongeacht waar ze wonen) of personen die in hetzelfde huishouden wonen van één van de hiervoor genoemden, (wel of niet verwant) zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

6. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft u Ketchum en Booking.com het recht (en verleent u hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, onbeperkte, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en oneindige recht en licentie) om de inhoud van de inzending te gebruiken, tonen, benutten, bij te voegen, promoten en te adverteren voor (online/offline) marketing, promotie en andere PR doeleinden (zowel op de Booking.com-website als op het platform van elke andere derde partij).Voor zover toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wet, zal elke wedstrijddeelnemer zijn (intellectuele eigendom) rechten, belangen en titel gratis aan Ketchum en Booking.com toekennen, overzetten, overdragen en ondergaan.

7. De sluitingsdatum van de wedstrijd is op 26 september 2016 om middernacht ("Sluitingsdatum").Inzendingen die worden ontvangen na de Sluitingsdatum komen niet in aanmerking.

8. Ketchum Limited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onleesbare, ongepaste, en verwerpelijke inzendingen.

9. De wedstrijd is beperkt tot één inzending per deelnemer. Er is slechts één prijs. Geen enkele deelnemer kan of mag meer dan één prijs winnen.

10. De winnaar zal worden gekozen door middel van een willekeurige loting uit alle geldige inzendingen die zijn ontvangen tot de Sluitingsdatum.

11. De prijs is een vakantie met het gezin met een totale waarde van € 5.000,00 (vijfduizend euro), inclusief belastingen, heffingen en toeslagen, enkel te besteden aan één (1) accommodatie en vervoer van / naar de accommodatie bij aankomst / uitchecken. De prijs kan niet worden besteed aan andere uitgaven zoals verzekeringen, eten en drinken, faciliteiten, geschenken, etc. De geselecteerde accommodatie moet beschikbaar zijn op Booking.com. Vervoer van/naar de accommodatie bij aankomst/uitchecken kan worden opgenomen in de prijs, op voorwaarde dat het gezamenlijke totaalbedrag van de reis van € 5.000,00 (inclusief belastingen, heffingen en toeslagen) niet wordt overschreden. De prijsselectie moet worden goedgekeurd (indien niet gemaakt) door de deelnemer en moet worden ingediend bij Ketchum Limited die vervolgens de reservering en betaling zal regelen (tot een maximum van € 5.000,00 (inclusief belastingen, toeslagen en heffingen).

12. De prijs moet worden opgenomen in één reis en dient plaats te vinden tussen 1 november 2016 en 1 april 2017.

13. De winnaar wordt uiterlijk één (1) week na de Sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. De winnaar moet deze notificatie uiterlijk één (1) week na ontvangst van een dergelijke notificatie bevestigen door te mailen naar lon-globalbooking@ketchum.com. Het niet tijdig informeren, op de hoogte brengen of erkennen van de notificatie kan ertoe leiden dat de winnaar zijn/haar prijs verliest.

14. Het niet erkennen van de notificatie zal als verlies worden beschouwd en de prijs zal in dat geval worden teruggetrokken. Wij zullen in een dergelijke situatie geen enkele aansprakelijkheid hebben jegens de winnaar.

15. De prijs is niet overdraagbaar of toewijsbaar en er zullen geen contant geld, vouchers of andere alternatieven worden aangeboden.

16. Door de prijs te accepteren, gaat de winnaar akkoord met en bevestigt en accepteert:

I. deze Wedstrijdvoorwaarden;

II. dat Booking.com de inhoud van de winnende inzending, zowel in print als online, onder andere op haar website, app en op sociale media kanalen mag publiceren;

III. dat Booking.com de inhoud van de inzending kan veranderen of herzien als dit wenselijk wordt geacht om dit te doen;

IV. dat alle persoonlijke gegevens die door de deelnemer zijn aangeleverd uitsluitend zullen worden gebruikt om de wedstrijd te beheren en niet zullen worden gepubliceerd of aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke toestemming van de inzender.

17. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, wordt u geacht deze Algemene Wedstrijdvoorwaarden te hebben aanvaard.

18. Alle inzendingen moeten worden gedaan in overeenstemming met deze Algemene Wedstrijdvoorwaarden. Onze beslissingen met betrekking tot alle zaken die verband houden met de wedstrijd zijn definitief en er zal ten aanzien van alle besluiten geen correspondentie worden aangegaan.

19. Ketchum Limited behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd op enig moment te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving als dit volgens Ketchum Limited noodzakelijk wordt geacht of wanneer gebeurtenissen buiten zijn macht een correcte administratie van de wedstrijd belemmert.

Wanneer er enig conflict is tussen deze algemene voorwaarden en de regels en/of specifieke gebruiksvoorwaarden die op deze website verschijnen met betrekking tot specifiek materiaal dan zal de laatst genoemde de overhand hebben.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

ALLE POTENTIËLE WINNENDE INZENDINGEN ZIJN ONDERHEVIG AAN DE CONTROLE VAN KETCHUM LIMITED, WIENS BESLISSINGEN DEFINITIEF EN BINDEND ZIJN. EEN DEELNEMER IS GEEN WINNAAR VAN ENIGE PRIJS, TENZIJ EN TOTDAT DE VERKIESBAARHEID VAN DE MOGELIJKE WINNENDE INZENDING GEVERIFIEERD IS, ALLE NOODZAKELIJKE DOCUMENTEN ZIJN TERUGGESTUURD EN DE DEELNEMER ERVAN OP DE HOOGTE IS GESTELD DAT DE VERIFICATIE VOLTOOID IS. ELKE INZENDING DIE ZICH VOORDOET NADAT HET SYSTEEM NIET WERKTE OM WELKE REDEN DAN OOK WORDT ALS EEN ONGELDIGE INZENDING BESCHOUWD EN ZAL NIET WORDEN GEHONOREERD.