Ketchum Ltd / Booking.com Tävlingens villkor och regler

1. Denna tävling anordnas av Ketchum Limited, registrerat på Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 0SW (“Ketchum.com”, “vi”, “vår” och “oss”), som agerar å vägnarna av sin klient Booking.com, registrerat på Herengracht 597, Amsterdam, 1017 CE, Nederländerna.

2. Tävlingen är öppen för medborgare i USA, Kanada, Brasilien, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland, Ryssland, Kroatien, Belgien, Danmark, Sverige, Kina, Japan, Thailand, Australien och Nya Zeeland.

3. Deltagarna (även kallade “du/ni” och “din/era”) har varit gäster vid ett boende bokat via Booking.com. Deltagarna har besökt boendet/boendena med ett eller fler barn (i åldern 5-15 år). Tävlingen består av att fylla i en enkät avseende en reserecension.

4. Deltagarna i denna tävling fyller i enkäten å det/de barns vägnar som medföljde deltagaren på ovan beskriven resa. För barn som skickar in sin egen recension krävs ett skriftligt förhandsgodkännande från förälder/föräldrar eller vårdnadshavare för att bidraget skall vara giltigt.

5. Alla som har en arbetsrelaterad anknytning till Ketchum Limited eller Booking.com (t.ex. anställda), deras affärspartners eller deras representativa agenturer (inklusive direkta familjemedlemmar (t.ex. maka/make, förälder, barn, syskon och deras respektive maka/make, oavsett var de bor någonstans) eller personer som bor i samma hushåll som någon av ovan nämnda, oavsett om de är släkt eller ej) är exkluderade från att delta i tävlingen.

6. Genom att delta i tävlingen ger deltagaren Ketchum och Booking.com rätten (och beviljar därmed en global, royaltyfri, obegränsad, oåterkallelig, ovillkorlig och permanent rätt och licensiering) att använda, visa, nyttja, inkludera, lyfta fram och marknadsföra innehållet av dennes bidrag för (online/offline) marknadsföring, säljfrämjande åtgärder och andra PR-syften (på Booking.coms webbplats eller annan tredje parts plattform). Härmed, i den omfattning det tillåts av rådande lagar, tillåter, överför och överlåter varje tätvlingsdeltagare de (immateriella) rättigheter, anspråk och den lagliga rätten till bidragets innehåll gratis till Ketchum och Booking.com.

7. Tävlingens slutdatum är vid midnatt 26 september 2016 (“Slutdatum”). Bidrag som emottages efter Slutdatumet är ogiltiga.

8. Ketchum Limited tar inget ansvar för otydliga, opassande, kränkande bidrag.

9. Tävlingen är begränsad till ett bidrag per deltagare. Det finns endast ett pris. Ingen deltagare kan eller kommer vinna mer än ett pris.

10. Vinnaren kommer väljas via en slumpmässig dragning från alla godkända bidrag som emottagits fram till Slutdatumet.

11. Priset är en familjesemester för det sammanlagda värdet av 5000 € (fem tusen euro), inklusive skatter, uttaxeringar och avgifter, som kan spenderas på ett (1) boende och transport till/från boendet vid endast ankomst/utcheckning. Priset kan inte spenderas på andra typer av utgifter såsom försäkringar, mat och dryck, faciliteter, gåvor etc. Det valda boendet måste finnas tillgängligt på Booking.com. Transport till/från boendet vid ankomst/utcheckning kan inkluderas i priset, förutsatt att det totala beloppet för resan inte överstiger det sammanlagda värdet av 5000 € (inklusive skatter, uttaxeringar och avgifter). Val av pris måste godkännas (om det inte görs) av deltagaren och skickas in till Ketchum Limited som sedan ordnar med bokningen och betalningen (till ett maxvärde av 5000 € (inklusive skatter, avgifter och uttaxeringar)).

12. Priset måste användas till en resa och skall ske mellan datumen 1 november 2016 och 1 april 2017.

13. Vinnaren meddelas via e-post senast en (1) vecka efter Slutdatumet. Vinnaren måste bekräfta detta meddelande senast en (1) vecka efter mottagandet av ett sådant meddelande genom att skicka ett e-postmeddelande till lon-globalbooking@ketchum.com. Om deltagaren inte skickar bekräftelsen i tid, kan detta resultera i att vinnaren mister rätten till sitt pris.

14. Om inte meddelandet bekräftas, kommer detta betraktas som att deltagaren mister rätten till priset, och en ny dragning av priset sker. Vid en sådan eventualitet har vi inget ansvar gentemot vinnaren.

15. Priset är ej överförbart/tillämpningsbart, och inga pengar, värdecheckar eller andra alternativ kommer att erbjudas.

16. Genom att ta emot priset, bekräftar, godkänner och accepterar vinnaren:

I. dessa villkor och regler för tävlingen;

II. att Booking.com kan komma att publicera det vinnande bidragets innehåll i såväl tryckt form som online, inklusive på sin egen webbplats, app samt på sociala mediekanaler;

III. att Booking.com kan komma att revidera eller redigera bidragets innehåll om det förefaller lämpligt att göra så;

IV. att alla de personliga uppgifter som uppges av deltagaren endast kommer användas för att administrera tävlingen, och inte kommer publiceras eller delges till någon tredje part, utan explicit medgivande från deltagaren.

17. Genom att delta i denna tävling, förväntas du ha accepterat dessa regler och villkor för tävlingen.

18. Alla bidrag måste göras i enlighet med dessa villkor och regler för tävlingen. De beslut vi tar i samband med samtliga frågor som rör denna tävling är slutgiltiga, och ingen korrespondens kommer att tas i beaktning gällande beslut som rör tävlingen.

19. Ketchum Limited förbehåller sig rätten att när som helst avbryta denna tävling utan förvarning om det anses nödvändigt vilket helt och hållet bedöms av Ketchum Limited, eller vid händelser utanför deras kontroll som förhindrar nödvändig administration av tävlingen.

Där eventuella motstridga uppgifter uppstår mellan dessa villkor och regler och/eller specifika villkor om användning som finns på denna sida relaterade till specifikt material, skall den senare gälla.

Dessa villkor och regler skall styras, tolkas och tillämpas i enlighet med Storbritanniens lagar.

ALLA POTENTIELLA VINNARBIDRAG ÄR FÖREMÅL FÖR VERIFIKATION AV KETCHUM LIMITED, VARS BESLUT ÄR SLUTGILTIGA OCH BINDANDE. EN DELTAGARE ÄR INTE EN VINNARE AV NÅGOT PRIS, OM INTE OCH INTE FÖRRÄN DELTAGARENS BEHÖRIGHET OCH DET POTENTIELLA VINNANDE BIDRAGET HAR VERIFIERATS, ALLA NÖDVÄNDIGA DOKUMENT HAR BLIVIT RETURNERADE OCH DELTAGAREN HAR BLIVIT UNDERRÄTTAD OM ATT VERIFIKATIONEN ÄR FÄRDIG. BIDRAG SOM SKICKAS IN EFTER ATT SYSTEMET AV NÅGON ANLEDNING INTE FUNGERAR BETRAKTAS SOM ETT OFULLSTÄNDIGT BIDRAG, ÄR OGILTIGT, OCH KOMMER INTE ATT HEDRAS.